Skip to content

Projekt Fler Bostäder

Det finns för få hyresrätter i Sverige och de som byggs blir för dyra för att ungdomar eller vanliga inkomsttagare ska ha råd med dem. Det behövs därför åtgärder som ser till att det såväl byggs mer – men också att hyran blir lägre.

Projektet ska verka för:

 • att fler bostäder, främst hyresrätter och studentbostäder byggs till rimliga priser med hänsyn till livscykelekonomi. Dett har stor samhällsekonomisk påverkan i form av fler arbetsplatser.
 • att innovativa lösningar lyfts fram inom byggande för att minska klimatpåverkan och för att möta framtida klimatförändringar.
 • att verka för ökat samarbete mellan offentliga och privata aktörer samt civila samhället och brukarnas organisationer inom plan- och byggområdet.
 • att lyfta fram rationaliseringsmöjligheter inom byggprocessen för att öka produktiviteten och minska kostnaderna.
 • att påverka faktorer som styr produktions- och byggkostnader.
 • att byggnader och stadsdelar hållbarhetscertifieras.
 • 2015.04.17

  Mehmet Kaplan besöker Borås

  Gunnar Ivarsons stiftelse anordnade ett seminarium den 17 april där med fokus på hur vi kan lösa dagens bostadsbrist. Bostads-…

  Läs mer >
 • 2015.04.15

  Ny bok kan lösa bostadsbristen

  Det finns för få hyresrätter i Sverige och de som byggs blir för dyra för att ungdomar eller vanliga inkomsttagare…

  Läs mer >
 • 2015.04.09

  Byggpuben perfekt mötesplats för studenter och branschen

  Byggpuben arrangeras vid tre tillfällen per år av byggkollegiet på Högskolan i Borås i samarbete med Studentkåren i Borås och…

  Läs mer >
 • 2015.02.20

  Projekt Fler Bostäder

  Det finns för få hyresrätter i Sverige och de som byggs blir för dyra för att ungdomar eller vanliga inkomsttagare…

  Läs mer >