Skip to content

Styrelse

Gunnar Ivarsons Stiftelse för Hållbart Samhällsbyggande instiftades 2012 på initiativ av Gunnar Ivarson. Stiftelsen samverkar med Centrum för Hållbart Samhällsbyggande vid Högskolan i Borås.

Dessa personer ingår i styrelsen:

Ordförande: Gunnar Ivarson

Styrelseledamöter: Björn Brorström, Högskolan i Borås, Kjell Berggren, Kanico, Agnes Nagy, Högskolan i Borås, Peter Serrander, Fristad Bygg AB,  Fredrik Johansson, NCC, Tomas Rossing, Rossing Arkitekter, Börje Hellqvist, Högskolan i Borås, Kimmo Kurkinen, Högskolan i Borås

Suppleant: Peter Axelberg, Högskolan i Borås

Sekreterare: Lolo Lebedinski, Högskolan i Borås

Gunnar Ivarssons styrelse
Delar av stiftelsen:
Nedre raden från vänster: Lolo Lebedinski, Agnes Nagy, Gunnar Ivarson, Kjell Berggren.
Övre raden från vänsker: Kimmo Kurkinen, Tomas Rossing, Fredrik Johansson, Peter Serrander.