Skip to content

FINANSIELLT STÖD TILL FORSKNING- OCH UTBILDNING FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE

 

Gunnar Ivarsons Stiftelse för Hållbart Samhällsbyggande (GIS) instiftades 2012 på initiativ av Gunnar Ivarson, grundare av byggföretaget Wästbygg. Stiftelsen har som målsättning att finansiellt stödja forskning- och utbildning som har en tydlig målsättning att utveckla det hållbara samhällsbyggandet.

Stiftelsen samverkar med Centrum för Hållbart Samhällsbyggande vid Högskolan i Borås som är en flervetenskaplig forsknings- och samverkansplattform. Centrets huvudsakliga uppgift är att initiera, stödja, utveckla och samordna aktiviteter som är relaterade till hållbart samhällsbyggande.

LÄS MER OM HUR DU ANSÖKER HÄR