Skip to content

Stipendier

Stiftelsens ändamål är att finansiellt bidra och stötta forskning och utbildning som har en tydlig målsättning att utveckla det hållbara samhällsbyggandet.

Stiftelsens statuter reglerar i detalj stiftelsens ändamål och verksamhetsområden.

Ansökning om finansiellt stöd från Gunnar Ivarsons Stiftelse för Hållbart Samhällsbyggande bereds av Centrum för Hållbart Samhällsbyggande. Stiftelsens styrelse fattar ett gemensamt beslut om den inlämnade ansökningen.

ATT LÄMNA EN ANSÖKAN

Alla som omfattas av stiftelsens ändamål kan ansöka. Anslagspolicyn innebär att den helt övervägande andelen av anslagen skall tilldelas projekt för att utveckla hållbart samhällsbyggande.

MEJLA IN DIN ANSÖKAN

info@gistiftelse

Ansökningarna behandlas efterhand som de lämnas in.

DU KAN LÄMNA ANSÖKAN NÄR SOM HELST

Ansökan skall inledas med en sammanfattning av projektet och dess syfte tillsammans med kontaktuppgifterna i följande formulär. Bilagor skall bifogas i word- eller pdf-format.

AVRAPPORTERING

Återrapportering sker senast en månad efter projektets slutförande. Är projektet långvarigt skall en delrapport lämnas var sjätte månad tills projektet är genomfört i sin helhet. i återraporteringsformulären fyller mottagaren i en kort redogörelse över projektets resultat samt en ekonomisk redogörelse.