Skip to content

Styrelse

Gunnar Ivarsons Stiftelse för Hållbart Samhällsbyggande instiftades 2012 på initiativ av Gunnar Ivarson. Stiftelsen samverkar med Centrum för Hållbart Samhällsbyggande vid Högskolan i Borås.

Styrelsemedlemmar

Grundare: Gunnar Ivarson

Ordförande: Fredrik Johansson, NCC

Styrelseledamöter: Ragne Emardson, Högskolan i Borås, Minette Jameson, Skanska, Agnes Nagy, Högskolan i Borås, Mats Tinnsten, Högskolan i Borås,  Tomas Rossing, Rossing Arkitekter, Kimmo Kurkinen, Högskolan i Borås, Linda Hägerhed, Högskolan i Borås

Suppleant: Börje Hellqvist, Högskolan i Borås

Sekreterare: Malin Svensson, Högskolan i Borås

Gunnar Ivarssons styrelse
Delar av stiftelsen, december 2017
Nedre raden från vänster: Lolo Lebedinski, Agnes Nagy, Gunnar Ivarson, Kjell Berggren.
Övre raden från vänsker: Kimmo Kurkinen, Tomas Rossing, Fredrik Johansson, Peter Serrander.