Skip to content

Agnes Nagy & Tomas Rossing

Erik Ljungar

Centrum för Hållbart Samhällsbyggande

Strategisk forskningssamordnare

Projekt Samverkansbjälklag

Bygglaboratorium

Projekt Byggavfall

Projekt Påverkan av fukt på träets mekaniska egenskaper